Tag archieven: team

LEGO® SERIOUS® PLAY

LSP Twee keer TremaVanaf 24 juni (2016) ben ik Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY®! Hoe gaaf is dat!

Wat is LEGO® SERIOUS PLAY®?
Om uit te leggen wat LEGO® SERIOUS PLAY® is, gebruik ik de officiële Engelse omschrijving:
“The LEGO® SERIOUS PLAY® method (LSP) is a facilitated thinking, communication and problem-solving technique for organizations, teams and individuals. It draws on extensive research from the fields of business, organizational development, psychology and learning, and is based on the concept of “hand knowledge”.”

LEGO® SERIOUS PLAY® gaat ervan uit dat we meer weten dan we weten. Door alleen te denken, komen we er niet achter wat we allemaal weten. Maar door je handen te laten spreken wel. En dat is wat je met LSP doet: je handen bouwen met Legostenen modellen voor wat je denkt, voelt, weet; bewust en onbewust.

LSP: creatief, agile, veelzijdig
Tegenwoordig wordt er steeds meer gezocht naar andere, creatieve overlegvormen. Er is veel meer oog voor democratie. Uitgebreide documentatie is overbodig. Medewerkers hebben geen functies meer, maar rollen. Er is ruimte voor zelfontwikkeling. Mensen werken veel samen. Heel agile (wendbaar) allemaal.
LEGO® SERIOUS PLAY® past prima binnen deze ontwikkelingen.

Je werkt samen aan een vraagstuk, iedereen brengt zijn/haar expertise en ideeën in en bijvoorbeeld foto’s met eventueel een korte story vormen de documentatie.

Een bekende slogan van Lego® geeft het al aan: “Van Lego kun je alles maken!” Daarom is LSP voor zeer veel verschillende (complexe) vraagstukken inzetbaar. Denk aan innovatie, samenwerking, leiderschap, identiteit, persoonlijke ontwikkeling en strategie.

De 4 stappen van LSP
LEGO® SERIOUS PLAY® biedt zeven verschillende technieken (steeds een laag dieper). Alle technieken bevatten minimaal de volgende vier stappen die iedereen volgt:
1. Opdracht
2. Constructie
3. Toelichting, verklaring
4. Reflectie

Doordat iedereen met hetzelfde materiaal werkt en de mogelijkheid heeft toe te lichten wat en waarom hij/zij iets gebouwd heeft, is iedereen gelijk. Er wordt dezelfde taal gesproken, er wordt geluisterd en gereflecteerd. De drempel om te bouwen en te vertellen is laag. Hoe verder je in de technieken komt, des te intensiever de samenwerking wordt. Een heel mooie manier om commitment van je team te krijgen!

Goede combi met…
Dat LEGO® SERIOUS PLAY® goed aansluit bij en mogelijk te combineren is met andere werkvormen en technieken is waarschijnlijk wel goed voor te stellen.

  • LSP is gelinkt aan storytelling. Je vertelt immers via je handen, via je bouwwerk je verhaal.
  • LSP is goed in te zetten bij intervisie. Bouw je eigen vraagstuk. Werk samen aan een advies.
  • Ook opstellingen kunnen met LSP worden gedaan.
  • En wat dacht je van retrospectives?

Mogelijkheden in overvloed! En ik ga er binnenkort mee werken. Wat een bofkont ben ik toch!