Tag archieven: Dienstverlening

LEGO® SERIOUS® PLAY

LSP Twee keer TremaVanaf 24 juni (2016) ben ik Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY®! Hoe gaaf is dat!

Wat is LEGO® SERIOUS PLAY®?
Om uit te leggen wat LEGO® SERIOUS PLAY® is, gebruik ik de officiële Engelse omschrijving:
“The LEGO® SERIOUS PLAY® method (LSP) is a facilitated thinking, communication and problem-solving technique for organizations, teams and individuals. It draws on extensive research from the fields of business, organizational development, psychology and learning, and is based on the concept of “hand knowledge”.”

LEGO® SERIOUS PLAY® gaat ervan uit dat we meer weten dan we weten. Door alleen te denken, komen we er niet achter wat we allemaal weten. Maar door je handen te laten spreken wel. En dat is wat je met LSP doet: je handen bouwen met Legostenen modellen voor wat je denkt, voelt, weet; bewust en onbewust.

LSP: creatief, agile, veelzijdig
Tegenwoordig wordt er steeds meer gezocht naar andere, creatieve overlegvormen. Er is veel meer oog voor democratie. Uitgebreide documentatie is overbodig. Medewerkers hebben geen functies meer, maar rollen. Er is ruimte voor zelfontwikkeling. Mensen werken veel samen. Heel agile (wendbaar) allemaal.
LEGO® SERIOUS PLAY® past prima binnen deze ontwikkelingen.

Je werkt samen aan een vraagstuk, iedereen brengt zijn/haar expertise en ideeën in en bijvoorbeeld foto’s met eventueel een korte story vormen de documentatie.

Een bekende slogan van Lego® geeft het al aan: “Van Lego kun je alles maken!” Daarom is LSP voor zeer veel verschillende (complexe) vraagstukken inzetbaar. Denk aan innovatie, samenwerking, leiderschap, identiteit, persoonlijke ontwikkeling en strategie.

De 4 stappen van LSP
LEGO® SERIOUS PLAY® biedt zeven verschillende technieken (steeds een laag dieper). Alle technieken bevatten minimaal de volgende vier stappen die iedereen volgt:
1. Opdracht
2. Constructie
3. Toelichting, verklaring
4. Reflectie

Doordat iedereen met hetzelfde materiaal werkt en de mogelijkheid heeft toe te lichten wat en waarom hij/zij iets gebouwd heeft, is iedereen gelijk. Er wordt dezelfde taal gesproken, er wordt geluisterd en gereflecteerd. De drempel om te bouwen en te vertellen is laag. Hoe verder je in de technieken komt, des te intensiever de samenwerking wordt. Een heel mooie manier om commitment van je team te krijgen!

Goede combi met…
Dat LEGO® SERIOUS PLAY® goed aansluit bij en mogelijk te combineren is met andere werkvormen en technieken is waarschijnlijk wel goed voor te stellen.

  • LSP is gelinkt aan storytelling. Je vertelt immers via je handen, via je bouwwerk je verhaal.
  • LSP is goed in te zetten bij intervisie. Bouw je eigen vraagstuk. Werk samen aan een advies.
  • Ook opstellingen kunnen met LSP worden gedaan.
  • En wat dacht je van retrospectives?

Mogelijkheden in overvloed! En ik ga er binnenkort mee werken. Wat een bofkont ben ik toch!

Hoe werkt scrum eigenlijk?

Je hoor het steeds vaker: werken volgens de scrum methode. Niet alleen in de IT-wereld, ook in de communicatiewereld en andere vakgebieden wordt er steeds meer met scrum gewerkt. Maar hoe werkt scrum eigenlijk?

Het scrumproces
De opdracht en de randvoorwaarden worden door de product owner (de opdrachtgever) in kaart gebracht en met het scrumteam (de projectmedewerkers) besproken.
De scrummaster is als procesbegeleider vanaf het begin van het project betrokken en bij alle scrumonderdelen aanwezig.

Het werk wordt in hapklare brokken verdeeld en in periodes van 1-2 weken (sprints) opgepakt. Elke sprint begint met een sprintplanning waarin het scrumteam en de product owner bepalen welke taken er door wie in die sprint worden opgeleverd.

Op een (digitaal) scrumbord wordt bijgehouden welke taken er gedaan moet worden (’to do’), aan welke taken er op dat moment wordt gewerkt (‘doing’) en welke taken zijn afgerond (‘done’). Hierbij wordt ook aangegeven wie aan welke taak werkt en hoeveel tijd een taak (nog) kost. De informatie op het scrumbord kan worden uitgebreid met complicaties (impediments) en andere relevante zaken.

Dagelijks is er een kort overleg van 10-15 minuten (de stand-up) waarin de stand van zaken aan de hand van het scrumbord wordt besproken. Eventuele wijzigingen in uren of personen worden op het bord bijgewerkt en impediments worden genoemd.

Elke sprint wordt afgerond met een review om de product owner en eventuele stakeholders te laten zien wat er die sprint is opgeleverd. Dit is tevens het moment om tussentijdse goedkeuring van de product owner te krijgen. Daarnaast is er voor het scrumteam een retrospective om de sprint te evalueren en om verbeterpunten voor komende sprints te bepalen.

Successen
Scrum werkt naar mijn mening zo goed omdat het scrumteam verantwoordelijk is voor het resultaat. Een goede samenwerking is dus cruciaal voor het doen slagen van het project. Hierdoor is de betrokkenheid vaak groot en de bereidheid om hulp te vragen en hulp te bieden ook.
Een ander voordeel is het communiceren via ‘korte lijnen’ waardoor het mogelijk is om snel te werken en tussentijdse aanpassingen door te voeren.
Bovendien is het scrumproces gericht op vooruitgang en positiviteit. Successen worden gevierd!

Kan je scrummen ook voor kleine/korte trajecten inzetten?
Dat kan zeker! Je kunt bijvoorbeeld voor een week of zelfs twee dagen scrummen; als iedereen maar beschikbaar is. Denk aan het maken van een communicatieplan, het schrijven van een nieuwsbrief of het ontwerpen van een visitekaartje. Vraag naar de mogelijkheden!

Wensen en doelen voor 2016

Beste allemaal!

Aan goede voornemens doe ik niet, wel aan wensen en doelen.

Zo wens ik iedereen een fantastisch en respectvol 2016 in volle gezondheid en met mooie successen!

Behalve persoonlijke en financiële doelen richt ik mij dit jaar in het bijzonder op de dienstverlening van Trema. Ja, nog steeds de schakel tussen communicatie en IT gericht op middelen, maar het aanbod wordt uitgebreid met nog meer nadruk op mensen en processen dan tot nu toe het geval is geweest.
Denk aan scrummen (specifiek retrospectives), sparren en intervisie.
Om dit te realiseren ga ik mij o.a. verdiepen in de stapel vakliteratuur die op mij ligt te wachten, volg ik trainingen en werk ik samen met communicatiecollega’s om krachten te bundelen.

Wat blijft er voor Trema te wensen over?
– Als sparringpartner samenwerken met een communicatiebureau bij de ontwikkeling en beoordeling van communicatiemiddelen.
– Opdrachten ter verbetering van bestaande websites of het ontwikkelen van nieuwe.
– In contact komen met potentiële opdrachtgevers die met scrum werken en daar een begeleider of scrummaster voor zoeken.
– Een kijkje in de keuken nemen bij een communicatiebureau dat met scrum werkt en bij scrummasters in de communicatie- en IT-wereld.
– Werken voor Wie is de Mol?.

Wie weet kan jij me hierbij helpen en kan ik jou helpen met jouw wensen!

Hoe het ook gaat in 2016, houd het positieve in gedachten en blijf je ontwikkelen. Kijk vooruit en gebruik de ervaringen van het verleden om sterker te worden. Hopelijk tot gauw!

Daniëlle