Tag archieven: blog

Directe positieve feedback

“Mensen functioneren het best wanneer ze met regelmaat een terugkoppeling krijgen. Ze kunnen daardoor dichter bij hun doel komen.”, aldus de Amerikaanse psycholoog Leonard Martin. Hij maakt een onderscheid tussen ‘immediate returns’ en ‘delayed returns’; oftewel directe terugkoppelingen en uitgestelde feedback.

Immediate returns
Vroeger kregen we directe terugkoppeling op de dingen die we delen. Voedsel verzamelen, hout hakken, brood bakken, hutten bouwen; we leefden van dag tot dag. Gaat het fout – het voedsel is op – dan kun je je gedrag bijstellen (nieuw voedsel zoeken). In onze huidige samenleving heerst vooruitdenken. Doelen liggen relatief ver in de toekomst (hypotheek, opleiding). Er is meer sprake van uitgestelde feedback.

Als immediate returns beter werken dan delayed returns, hoe passen we dat dan in onze huidige samenleving?
Dat kan in je werk doen door je doelen zo te stellen dat je snel een terugkoppeling krijgt. Dus liever ervoor zorgen dat dat ene blog is geschreven dan dat je je als doel stelt vijf blogs per maand te schrijven. In en om het huis leveren activiteiten als koken, breien, klussen en tuinieren directe feedback op.

Positieve beloningen
Het voelt goed om positieve feedback, beloningen, te krijgen, omdat je hersenen van blije momenten een dopamineshot krijgen. Je wordt aangemoedigd om het bijbehorende gedrag (de oorzaak van de beloning) te herhalen. Heb je weer iets nieuws bereikt waar je blij van wordt, krijg je weer een nieuw shot dopamine. Positief gerichte feedback werkt veel beter dan negatieve feedback.

Complimentje?Daag jezelf en de mensen om je heen tot nieuwe beloningen, nieuwe blije momenten en directe positief gerichte terugkoppelingen. In de scrumwereld is dat heel gebruikelijk. Alle ceremonies zijn erop gericht snel feedback te krijgen, te geven en om daarop in te spelen. En succes wordt gevierd.
Maar denk ook eens aan het geven van een compliment aan iemand. Help een ander iets voor elkaar te krijgen. Thuis, op je werk, in de trein. Directe positieve feedback, het werkt!

*) Dit blog is gebaseerd op artikelen uit het zomer doeboek van Psychologie magazine.

Hoe werkt scrum eigenlijk?

Je hoor het steeds vaker: werken volgens de scrum methode. Niet alleen in de IT-wereld, ook in de communicatiewereld en andere vakgebieden wordt er steeds meer met scrum gewerkt. Maar hoe werkt scrum eigenlijk?

Het scrumproces
De opdracht en de randvoorwaarden worden door de product owner (de opdrachtgever) in kaart gebracht en met het scrumteam (de projectmedewerkers) besproken.
De scrummaster is als procesbegeleider vanaf het begin van het project betrokken en bij alle scrumonderdelen aanwezig.

Het werk wordt in hapklare brokken verdeeld en in periodes van 1-2 weken (sprints) opgepakt. Elke sprint begint met een sprintplanning waarin het scrumteam en de product owner bepalen welke taken er door wie in die sprint worden opgeleverd.

Op een (digitaal) scrumbord wordt bijgehouden welke taken er gedaan moet worden (’to do’), aan welke taken er op dat moment wordt gewerkt (‘doing’) en welke taken zijn afgerond (‘done’). Hierbij wordt ook aangegeven wie aan welke taak werkt en hoeveel tijd een taak (nog) kost. De informatie op het scrumbord kan worden uitgebreid met complicaties (impediments) en andere relevante zaken.

Dagelijks is er een kort overleg van 10-15 minuten (de stand-up) waarin de stand van zaken aan de hand van het scrumbord wordt besproken. Eventuele wijzigingen in uren of personen worden op het bord bijgewerkt en impediments worden genoemd.

Elke sprint wordt afgerond met een review om de product owner en eventuele stakeholders te laten zien wat er die sprint is opgeleverd. Dit is tevens het moment om tussentijdse goedkeuring van de product owner te krijgen. Daarnaast is er voor het scrumteam een retrospective om de sprint te evalueren en om verbeterpunten voor komende sprints te bepalen.

Successen
Scrum werkt naar mijn mening zo goed omdat het scrumteam verantwoordelijk is voor het resultaat. Een goede samenwerking is dus cruciaal voor het doen slagen van het project. Hierdoor is de betrokkenheid vaak groot en de bereidheid om hulp te vragen en hulp te bieden ook.
Een ander voordeel is het communiceren via ‘korte lijnen’ waardoor het mogelijk is om snel te werken en tussentijdse aanpassingen door te voeren.
Bovendien is het scrumproces gericht op vooruitgang en positiviteit. Successen worden gevierd!

Kan je scrummen ook voor kleine/korte trajecten inzetten?
Dat kan zeker! Je kunt bijvoorbeeld voor een week of zelfs twee dagen scrummen; als iedereen maar beschikbaar is. Denk aan het maken van een communicatieplan, het schrijven van een nieuwsbrief of het ontwerpen van een visitekaartje. Vraag naar de mogelijkheden!

Wensen en doelen voor 2016

Beste allemaal!

Aan goede voornemens doe ik niet, wel aan wensen en doelen.

Zo wens ik iedereen een fantastisch en respectvol 2016 in volle gezondheid en met mooie successen!

Behalve persoonlijke en financiële doelen richt ik mij dit jaar in het bijzonder op de dienstverlening van Trema. Ja, nog steeds de schakel tussen communicatie en IT gericht op middelen, maar het aanbod wordt uitgebreid met nog meer nadruk op mensen en processen dan tot nu toe het geval is geweest.
Denk aan scrummen (specifiek retrospectives), sparren en intervisie.
Om dit te realiseren ga ik mij o.a. verdiepen in de stapel vakliteratuur die op mij ligt te wachten, volg ik trainingen en werk ik samen met communicatiecollega’s om krachten te bundelen.

Wat blijft er voor Trema te wensen over?
– Als sparringpartner samenwerken met een communicatiebureau bij de ontwikkeling en beoordeling van communicatiemiddelen.
– Opdrachten ter verbetering van bestaande websites of het ontwikkelen van nieuwe.
– In contact komen met potentiële opdrachtgevers die met scrum werken en daar een begeleider of scrummaster voor zoeken.
– Een kijkje in de keuken nemen bij een communicatiebureau dat met scrum werkt en bij scrummasters in de communicatie- en IT-wereld.
– Werken voor Wie is de Mol?.

Wie weet kan jij me hierbij helpen en kan ik jou helpen met jouw wensen!

Hoe het ook gaat in 2016, houd het positieve in gedachten en blijf je ontwikkelen. Kijk vooruit en gebruik de ervaringen van het verleden om sterker te worden. Hopelijk tot gauw!

Daniëlle