SCRUM

SScrum vb retro repeat avoid
De wereld om ons heen verandert snel. Wat vandaag hip is, is morgen uit. Eén tweet kan de boel op z’n kop zetten. Zo gaat dat ook met projecten. Is het bijvoorbeeld volgens de opdracht niet nodig om een bepaalde functie in een app te bouwen, blijkt die functie bij oplevering noodzakelijk te zijn. Project afgerond, doelstellingen niet gehaald. Dat kan anders!

Scrum is de oplossing. Je werkt met een team van betrokkenen gezamenlijk aan een resultaat waarover iedereen tevreden is. Tijdens het traject kan worden bijgestuurd als de situatie dat wenst. Kenmerken: behapbare brokken werk, overzichtelijke stand van zaken, tussentijdse overleggen, presentaties en evaluaties, samenwerken, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Scrum is vooral bekend in de IT-wereld, maar wordt ook steeds meer in de communicatiewereld toegepast. Voor grote projecten, maar zeker ook voor de kleinere. Denk aan het ontwikkelen van een website, het organiseren van een congres, het schrijven van een nieuwsbrief of het ontwerpen van een visitekaartje.

Trema biedt de mogelijkheid om een communicatietraject d.m.v. scrum te begeleiden, maar ook om te sparren over scrum of workshops te geven over scrum of retrospective. Houd de website in de gaten voor bijeenkomsten en dienstenaanbod en neem contact op als je vragen hebt.

Voor meer informatie over scrum lees je mijn blog “Wat is scrum eigenlijk?”.

En kijk ook eens naar deze webinar over de training teamevalutaties: