ELMAR DEKKER

Naam: Elmar Dekker
Beroep: ergonoom
Bedrijf: Kinova
Rol: inbrenger
Vraagstuk: zichtbaarheid visie
Bekend met intervisie: ja
Methodiek: de 5 stappen methode
Groepsgrootte (excl. begeleider): 5

Elmar: Wanneer ik bij een klant werk en de werkplekken op orde maak omdat werknemers fysieke klachten hebben, kan het zijn dat er meer speelt dan alleen de inrichting van de werkplek. Werknemers kunnen bijvoorbeeld door meerdere factoren stress oplopen wat hen spanning en fysieke klachten oplevert (werkdruk, wrijving met collega’s/leidinggevende/organisatie, geen eigen inbreng etc.).
Als ik hoor en voel dat er meer speelt dan de juiste afstelling van de werkplek dan vind ik het soms moeilijk dit aan te kaarten bij de leidinggevende omdat het niet direct mijn terrein is.

Met de 5 stappen methode die bij de intervisie gehanteerd werd heb ik door de vragen van de deelnemers en Daniëlle goed duidelijk gekregen wat mijn vraagstuk precies is, wat oplossingen kunnen zijn en wat voor mij werkt.

Advies
Het advies dat ik heb meegenomen is om helder neer te zetten hoe ik het liefste werk en waar ik voor sta. Door dit kenbaar te maken tijdens een kennismakingsgesprek, mijn website en via andere uitingen is het logisch voor de klant dat dit mijn werkwijze is. Door vooraf kenbaar te maken dat ik mij bij het oplossen van een klacht niet alleen richt op de werkplek, maar ook andere zaken die ik signaleer meeneem en op tafel leg, wordt het voor mij veel gemakkelijker om dat ook te doen.

Vertrouwen
Opmerkelijk was het in korte tijd opgebouwde vertrouwen in de groep. Een aantal mensen kende ik al een beetje, wat daaraan bijdroeg, maar toch. Het viel mij heel erg mee.
Wat ik lastig vond was het vertellen van mijn zwakke punten. Er was echter voldoende vertrouwen in de groep waardoor ik vrij snel over de drempel was en daar niet veel last van had.

Proces
Daniëlle begeleidde de verschillende stappen goed en zorgvuldig. Ik ervoer het proces als efficiënt. Daniëlle zorgde dat er een gemakkelijke en vertrouwelijke sfeer was waardoor ik mijn ervaringen durfde te delen.

Ik ben sinds twee jaar aangesloten bij een intervisie groep en ervaar dat als zeer waardevol. De groep tijdens de intervisie van Daniëlle was nieuw voor mij, maar juist daarom erg fijn. Een frisse wind en een aanrader voor iedereen om een keer te doen.