ERVARINGSVERHALEN

Tijdens intervisiesessies gebeurt er veel. Mensen stellen zich kwetsbaar op door een vraag in te brengen. Er worden van alle kanten adviezen gegeven, (confronterende) vragen gesteld. Emoties komen los. Daarom is het goed begeleiden van een intervisiegroep van groot belang.

Een ander belangrijk punt is vertrouwen. Zonder vertrouwen geen optimaal resultaat.

Hoe ervaren de deelnemers van de intervisiegroepen de intervisiesessie?
Alles wat er tijdens de intervisiesessies wordt besproken is vertrouwelijk. Toch zijn er deelnemers die een en ander willen vertellen over de sessie(s) die zij hebben bijgewoond.

Lees hieronder de ervaringsverhalen. De vertellers hebben zelf bepaald wat zij over de intervisiesessie kwijt willen.

Elmar Dekker – ergonoom bij Kinova

Hans Kuiters – webontwikkelaar bij BE-WEB