INTERVISIE

Daniëlle begeleidt een intervisiesessie
Iedereen zit wel eens met een vraagstuk waar hij/zij zelf niet snel uitkomt. Hoe fijn is het om dergelijke zaken te bespreken met collega’s (afdelingen, projectgroepen, MT…) en advies te krijgen van mensen die jouw situatie begrijpen. Intervisie biedt die mogelijkheid! Trema biedt die mogelijkheid!

Bij intervisie staat het leren van en aan collega’s centraal. Een vaste groep van 5-9 mensen komt gemiddeld een keer per maand bij elkaar. Per intervisiesessie bespreek je een vraagstuk van een van de deelnemers. D.m.v. de gekozen methodiek en het stellen van open vragen wordt de inbrenger/vrager geholpen met het vinden en aanreiken van nieuwe inzichten, adviezen en oplossingen; welke vaak ook van meerwaarde voor de overige deelnemers zijn.

De rol van de intervisiebegeleider richt zich op het proces, een passende methodiek, een open veilige sfeer, tijdsbewaking, onderbelichte kanten in de bespreking van een casus, onbevooroordeelde open vraagstelling en benodigde faciliteiten.

Intervisie is in te zetten voor tijdelijke groepen, bestaande en nieuwe afdelingen, vakgenoten, MT, projectgroepen en in veranderende situaties zoals reorganisaties. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Of lees eerst de ervaringsverhalen van deelnemers.