COMMUNICATIE

Communicatie twee telefoons
In elke fase van het ontwikkelen van media is communicatie een belangrijk onderdeel. Zonder goede communicatie geen goed product. Hoe eerder een communicatieadviseur is aangesloten bij een project, hoe beter. Om de ontwikkeling van online communicatiemiddelen zo goed mogelijk te laten verlopen, biedt Trema het volgende aan:

  • Het begeleiden van de ontwikkeling van websites en andere online communicatiemiddelen als nieuwsbrieven, apps en sociale media.
  • Meedenken van concept tot en met beheer.
  • Afstemming tussen opdrachtgever, webbouwer, vormgever, contentmanagers, gebruikers.
  • Afstemming met en implementeren van andere communicatieuitingen.
  • Adviseren over menu, vorm, content, systeem, user-interface.
  • Training en handleiding CMS.
  • Beoordelen en testen van de online communicatiemiddelen.

Voor complete trajecten, maar ook voor deeltrajecten. Voor opdrachtgevers en bouwers.