Categoriearchief: informatie

Hoe werkt scrum eigenlijk?

Je hoor het steeds vaker: werken volgens de scrum methode. Niet alleen in de IT-wereld, ook in de communicatiewereld en andere vakgebieden wordt er steeds meer met scrum gewerkt. Maar hoe werkt scrum eigenlijk?

Het scrumproces
De opdracht en de randvoorwaarden worden door de product owner (de opdrachtgever) in kaart gebracht en met het scrumteam (de projectmedewerkers) besproken.
De scrummaster is als procesbegeleider vanaf het begin van het project betrokken en bij alle scrumonderdelen aanwezig.

Het werk wordt in hapklare brokken verdeeld en in periodes van 1-2 weken (sprints) opgepakt. Elke sprint begint met een sprintplanning waarin het scrumteam en de product owner bepalen welke taken er door wie in die sprint worden opgeleverd.

Op een (digitaal) scrumbord wordt bijgehouden welke taken er gedaan moet worden (’to do’), aan welke taken er op dat moment wordt gewerkt (‘doing’) en welke taken zijn afgerond (‘done’). Hierbij wordt ook aangegeven wie aan welke taak werkt en hoeveel tijd een taak (nog) kost. De informatie op het scrumbord kan worden uitgebreid met complicaties (impediments) en andere relevante zaken.

Dagelijks is er een kort overleg van 10-15 minuten (de stand-up) waarin de stand van zaken aan de hand van het scrumbord wordt besproken. Eventuele wijzigingen in uren of personen worden op het bord bijgewerkt en impediments worden genoemd.

Elke sprint wordt afgerond met een review om de product owner en eventuele stakeholders te laten zien wat er die sprint is opgeleverd. Dit is tevens het moment om tussentijdse goedkeuring van de product owner te krijgen. Daarnaast is er voor het scrumteam een retrospective om de sprint te evalueren en om verbeterpunten voor komende sprints te bepalen.

Successen
Scrum werkt naar mijn mening zo goed omdat het scrumteam verantwoordelijk is voor het resultaat. Een goede samenwerking is dus cruciaal voor het doen slagen van het project. Hierdoor is de betrokkenheid vaak groot en de bereidheid om hulp te vragen en hulp te bieden ook.
Een ander voordeel is het communiceren via ‘korte lijnen’ waardoor het mogelijk is om snel te werken en tussentijdse aanpassingen door te voeren.
Bovendien is het scrumproces gericht op vooruitgang en positiviteit. Successen worden gevierd!

Kan je scrummen ook voor kleine/korte trajecten inzetten?
Dat kan zeker! Je kunt bijvoorbeeld voor een week of zelfs twee dagen scrummen; als iedereen maar beschikbaar is. Denk aan het maken van een communicatieplan, het schrijven van een nieuwsbrief of het ontwerpen van een visitekaartje. Vraag naar de mogelijkheden!

Straatnaamborden

Kuifeend - 20052014 TremaIn een redelijk nieuwe wijk in de plaats waar ik woon hebben de straatnamen allemaal iets te maken met eenden. Laten we het ‘de eendenwijk’ noemen. De eendenwijk bestaat niet uit woningen die op eenden lijken. Wel is er in de wijk een grote vijver waarin eenden zwemmen. Verder geen link voor zover ik weet met eenden.


Bijzonder

Wat is er zo bijzonder aan de eendenwijk? Je zou kunnen zeggen dat de diversiteit aan woningen en andere gebouwen (eengezinswoningen, flat, appartementencomplex, sporthal) groot is. Dat de woningen in de flat en de bovenste appartementen uitzicht op de (eenden)vijver bieden. Dat de wijk woonruimte biedt aan kinderen, ouderen, hulpbehoevenden, kleine bedrijven, starters, et cetera. Maar goed, dergelijke dingen tref je ook in andere wijken aan.

Wat de eendenwijk voor mij bijzonder maakt, zijn de straatnamen. Of eigenlijk, de straatnaamborden. Nee, deze zijn niet afwijkend van kleur of vorm of materiaal. Alle straatnaamborden, met uitzondering van de ‘Eendenkooi’, geven uitleg over de genoemde eend.
Niet bijzonder? Toch wel!
Interessant? Hmm…

Eendensoorten
Een wandeling door de wijk levert de volgende informatie op:
De uitleg bij ‘Eendenkooi’ is: “Inrichting om wilde eenden te vangen”. Misschien niet de meest handige woordkeuze, maar toch leerzaam. Een straat verderop is de ‘Kuifeend’. De uitleg bij ‘Kuifeend’ is: “Lokaal voorkomende eendensoort”. Dat zegt me op zich niet zo heel veel, maar het is leuk dat er een straatnaam vernoemd is naar een eend die we zomaar in Nederland kunnen spotten.
De volgende straat is ‘Eidereend’ met als toelichting: “Lokaal voorkomende eendensoort”. Oh. Die zwemt natuurlijk met de kuifeend in de vijver verderop. Waar komt de zomertaling dan vandaan? Het straatnamenbordje ‘Zomertaling’ geeft de verrassende informatie: “Lokaal voorkomende eendensoort”. En de krooneend en de bergeend? Juist…

Jammer
Jammer, jammer, jammer. Wat een heel leerzame route over eenden had kunnen zijn, eindigt in een teleurstelling. Eigenlijk had er onder de straatnamen kunnen staan: “Te zien bij het ‘Eendenmeer’”, want zo heet de vijver in de wijk, …meer.

Wie weet wordt de wijk nog eens uitgebreid. Dan heb ik hier een aantal suggesties voor straatnamen: Topper, Carolina-eend, Roodkopeend, IJseend, Brileend, Gevlekte fluiteend.